Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

Ισολογισμοί

18 Ιουλίου 2016 | Δημοσίευση Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 Δείτε τον ισολογισμό>

22 Σεπτεμβρίου 2017 | Δημοσίευση Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016 Δείτε τον ισολογισμό>

11 Σεπτεμβρίου 2018 | Δημοσίευση Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017 Δείτε τον ισολογισμό>

24 Σεπτεμβρίου 2018 | Δημοσίευση Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018 Δείτε τον ισολογισμό>