Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ STABIL N - M

Συντάχθηκε: .

STABIL

NEA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συντάχθηκε: .

Θεσσαλονίκη: Β.Ι.Π.Ε. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΖΩΝΗ Α
ΟΔΟΣ 1 ΚΑΙ ΟΔΟΣ Δ6
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 23 (Ο.Τ. 23 )
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310530642 - 2310553058
ΦΑΞ: 2310510493 - 2310799580

 

Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Συντάχθηκε: .

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τα νιτρικά λιπάσματα και για την εφαρμογή τους νωρίς την άνοιξη

Συντάχθηκε: .

Γιατί η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία δεν έχει κανένα πραγματικό πλεονέκτημα απέναντι της νιτρικής αμμωνίας.

Αρχίζει σε λίγες εβδομάδες η περίοδος επιφανειακής λίπανσης των χειμερινών σιτηρών. Μετά το πρώτο φύτρωμα οι χειμερινές καλλιέργειες κατά το διάστημα Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου συνήθως παραμένουν στάσιμες και πολλές φορές κιτρινίζουν. Η καθήλωση αυτή ανάπτυξης των φυτών μερικές φορές οφείλεται σε χειμερινούς παγετούς (που προσβάλλουν το υπέργειο μέρος του φυτού), αλλά συνηθέστερα έχει σαν βασικό αίτιο την έλλειψη αζώτου. Όταν, κατά τους χειμερινούς μήνες το έδαφος είναι ψυχρό, η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος καθηλώνεται και η ικανότητα των ριζών να παραλαμβάνουν θρεπτικά στοιχεία περιορίζεται δραματικά.

Oυρία: μια πολύτιμη πηγή αζώτου για τις καλλιέργειες

Συντάχθηκε: .

Μεταξύ των αζωτούχων λιπασμάτων η ουρία σε παγκόσμια κλίμακα καταλαμβάνει την πρώτη θέση, λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων της το κυριότερο των οποίων είναι ότι αποτελεί την πιο πλούσια πηγή αφομοιώσιμου αζώτου για τις καλλιέργειες. Ωστόσο στην Ελλάδα η χρήση της ουρίας εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά από άλλες πηγές αζωτούχων λιπασμάτων (νιτρικά και αμμωνιακά), αλλά καταγράφει μία θεαματική άνοδο από χρόνο σε χρόνο.

Οι λόγοι υστέρησης της ουρίας είναι ιστορικοί και τεχνικοί. Η εισαγωγή της στην ελληνική γεωργία καθυστέρησε για 10ετίες, αφού τα εγχώρια εργοστάσια λιπασμάτων δεν περιλάμβαναν την ουρία στην παραγωγή τους με συνέπεια ο τύπος αυτός αζωτούχου λιπάσματος να μην επιδοτείται και να είναι δυσανάλογα ακριβός. (Για τους νεότερους αγρότες καλό είναι να θυμηθούμε ότι μέχρι τις αρχές της 10ετίας 1990 η ελληνική αγορά λιπασμάτων ήταν πλήρως ελεγχόμενη με βασικό εργαλείο ελέγχου την επιδότηση των εγχωρίως παραγόμενων λιπασμάτων που έφθανε έως και 40%).

Η αλήθεια για τα σύμμεικτα λιπάσματα "blended"

Συντάχθηκε: .

Ο θόρυβος, η καλλίτερα "αρνητική διαφήμιση" αναφορικά με τα λιπάσματα τύπου "μπλέντ" εντείνεται τελευταία, παρά το γεγονός (ή μάλλον σαν συνέπεια του γεγονότος) ότι τα λιπάσματα της κατηγορίας αυτής κατακτούν σταδιακά την ελληνική αγορά, όπως ήδη έχει συμβεί προ πολλού σε πολλές άλλες χώρες. Στην Αμερική λ.χ. όπως και στο Ισραήλ, τα blends καλύπτουν πάνω από το 70% της αγοράς των στερεών λιπασμάτων. Στην Ιρλανδία το 90% ενώ σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό των blends κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50% του συνόλου των στερεών λιπασμάτων (Σημ. τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα αν εκφρασθούν επί του μεριδίου των σύνθετων λιπασμάτων).
Είναι δικαιολογημένη η τάση διάδοσης των μπλεντ;

Θειϊκό Κάλι(SOP) ή Χλωριούχο Κάλι (MOP) Υπάρχει δίλημμα ;;

Συντάχθηκε: .

Το κάλιο αποτελεί ένα πολύτιμο θρεπτικό στοιχείο που απαιτείται από τις καλλιέργειες σε μεγάλες ποσότητες, συνήθως δεκάδες κιλά το στρέμμα.

Είναι απαραίτητο για την άριστη ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής.

Στα σύνθετα λιπάσματα, καθώς και στα απλά καλιούχα, το κάλι μπορεί να περιέχεται σε μία από τις δύο μορφές, Θειϊκό κάλι (SOP), ή Χλωριούχο κάλι (ΜΟΡ).

Πολύς λόγος έγινε στο παρελθόν και εξακολουθεί να γίνεται στη χώρα μας ακόμη και σήμερα για το ποια από τις δύο μορφές είναι "καλλίτερη". Μερικοί υποστηρίζουν, όπως τα παλαιά χρόνια ότι το Χλωριούχο κάλι "είναι τοξικό" για το έδαφος και για "τα ευαίσθητα προϊόντα".

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates