Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Συντάχθηκε: .