Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού Covid-19

Συντάχθηκε: .

Η επιχείρηση μας έλαβε  "Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού” με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης. Συγκεκριμένα έλαβε την ενίσχυση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 1.

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates