Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015 Q-CERT

Συντάχθηκε: .

Η εταιρεία Χ. Μέγκλας ΑΒΕΕ έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την παραγωγή και εμπορία λιπασμάτων καθώς και τις σχέσεις της με τους πελάτες.