Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

ΔΙΕΞΟΔΟΣ - ENIΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Συντάχθηκε: .

ΔΙΕΞΟΔΟΣ1