Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

Όραμα & Φιλοσοφία

orama

          Η αμφίδρομη σχέση που έχω αναπτύξει τόσα χρόνια στην ενασχόληση μου με την Ελληνική γη , με την καθημερινή τριβή με τον παραγωγό αλλά και τα βιώματα μου σε σχέση με την γεωργία, με καθιστά υπεύθυνο και με προσανατολίζει στην πλήρη υποστήριξη μέσα από τους δεσμούς που έχω αναπτύξει. Δεσμοί άρρηκτα συνδεδεμένοι με την εμπιστοσύνη , την αξιοπιστία και την αφοσίωση μου στις ανάγκες του Έλληνα παραγωγού.   

        Το όραμα μου αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία και το στόχο για μακροπρόθεσμη πορεία της εταιρίας και διέπεται από διαχρονικές αξίες για βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας  και του περιβάλλοντος. Είναι σχεδιασμένο για να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις του 21ου αιώνα , φυσικά πάντα με γνώμονα το συμφέρον του Έλληνα επαγγελματία παραγωγού .

 

Βασίλειος Χ. Μέγκλας
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Μαζί με τους πελάτες μας

Εστιάζουμε στοχευόμενα στο συνολικό συμφέρον του παραγωγού

Γαλουχούμε γενιές σεβόμενοι το περιβάλλον και τον άνθρωπο

Και στηρίζουμε την Ελληνική Αγροτική Οικονομία

Λειτουργούμε με γνώμονα την άριστη ποιότητα των προϊόντων

Αποσκοπούμε πάντα στην ορθολογική θρέψη και

Σκοπός μας η μείωση του κοστολογίου και η γρήγορη εξυπηρέτηση