Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία Χ. Μέγκλας ΑΒΕΕ έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την παραγωγή και εμπορία λιπασμάτων καθώς και τις σχέσεις της με τους πελάτες.

iso9001

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates