Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

Κοκκώδη Λιπάσματα

 

ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Ουρία 46% Ν 46-0-0       ENERGY
Νιτρική Αμμωνία 34,4% Ν 34,4-0-0    SUPERNITRO
Θειϊκή Αμμωνία Κρυσταλλική 21% Ν 21-0-0       AMSUL
Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία 26% Ν 26-0-0       CANSTAR
Ουροθειϊκή Αμμωνία 25%-26%-33,5% -40% Ν

 

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Απλό Υπερφωσφορικό 20% P2O5 0-20-0      KOKKORAS
Τριπλό Υπερφωσφορικό ΤSP 46% P2O5 0-46-0      TSP

 

ΚΑΛΙΟΥΧΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Θειικό Κάλιο (SOP) 50% Κ2Ο 0-0-50      SUPERKALI
Χλωριούχο Κάλιο (MOP) 60% Κ2Ο 0-0-60      ΚΑΛΙΟ Μ

 

ΑΝΟΡΓΑΝΑ  ΑΛΑΤΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ
Βόρακας (15% Β κρυσταλλικός, πενταϋδρικός)
Θειικό Μαγνήσιο (25% MgO κιζερίτης κοκκώδης)
Θειικό Μαγγάνιο (32% κοκκώδες)
Θειϊκός Ψευδάργυρος (35% Zn κοκκώδης)
Θειϊκός Σίδηρος (30% Fe κοκκώδης )