Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

STABIL 1

 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΟΥΡΕΑΣΗΣ ΝBPT : N-(n-butyl) Thiophosphoric triamide

Η εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ» σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού θέτει στην διάθεση των αγροτών , μία

νέα σειρά λιπασμάτων με παρεμποδιστή ουρεάσης , με την ονομασία

 

STABIL XC

 

 

H αξία της σταθερής τροφοδοσίας με Άζωτο στο εδαφικό διάλυμα είναι αναμφισβήτητη για την άριστη θρέψη των φυτών.

 

‘Όπως είναι γνωστό το Άζωτο (Ν) που συνήθως προσθέτουμε στις καλλιέργειες

 -Ξεπλένεται
-Εξαερώνεται
-Μολύνει τα υπόγεια νερά

 

Με την χρήση του παρεμποδιστή STABIL

-Δεσμεύεται στα ανώτερα επιφανειακά στρώματα.
-Και ένα ποσοστό 40-60% παραλαμβάνεται και αξιοποιείται από τα φυτά.

 

Έτσι επιτυγχάνουμε:

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΞΑΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

•ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟ.

•ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚAI ΔΟΣΕΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.

•ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.

•ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ.

•ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ.

 

Το προϊόν διατίθεται , με διαφορετική χημική σύσταση κατόπιν παραγγελίας , σε σάκους 40 kg και σε μεγασάκους

(big bag) των 500 & 1000 kg

 

 

ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

 

STABIL N-M 10-20-0
STABIL N-M 16-13-0
STABIL N-M 16-20-0
STABIL N-M 18-27-0
STABIL N-M 20-10-0
STABIL N-M 20-15-0
STABIL N-M 20-20-0
STABIL N-M 20-24-0
STABIL N-M 23-35-0
STABIL N-M 24-10-0
STABIL N-M 25-15-0
STABIL N-M 28-6-10+1Zn
STABIL N-M 29-26-0
STABIL N-M 30-5-5
STABIL N-M 30-7-5
STABIL N-M 30-10-10
STABIL N-M 30-15-0
STABIL N-M 36-15-0
STABIL N-M 36-16-0
STABIL N-M 40-0-0
STABIL N-M 46-0-0

 

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates