Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

Πράσινο

 

      Από  τις τελευταίες δραστηριότητες της  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ «ΣΕΜΙΤΑΛ» είναι η ενασχόληση της με εργασίες πρασίνου ,συντηρήσεις χλοοτάπητα,  ζιζανιοκτονία , καθαριότητα , και συντήρηση αρδευτικών δικτύων πρασίνου  .Η πορεία της εταιρείας ,στο τομέα αυτό, είναι εξελισσόμενη.
Η ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ «ΣΕΜΙΤΑΛ» κατέχει βεβαίωση την Α2 την τάξη ΜΕΕΠ  και είναι εγγεγραμμένη στο παραπάνω μητρώο.

       Η καλή σχέση με τον πελάτη και η άψογη κατασκευή και παράδοση του έργου, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της επιστήμης και της οικολογίας, αποτελούν προτεραιότητα και είναι από τις βασικές αρχές της εταιρείας.
Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας με την άριστη τεχνική κατάρτιση και εμπειρία, δίνουν το καλύτερο τους εαυτό , για την άψογη κατασκευή και παράδοση του έργου με γνώμονα πάντα την έγκαιρη και βάση χρονοδιαγράμματος παράδοσης του έργου.

 

Στόχος της εταιρείας είναι:

  •  Να κατευθύνει σωστά τον ενδιαφερόμενο
  •  Να προτείνει εναλλακτικές λύσεις στον πελάτη
  •  Να συντηρεί  με σύγχρονες τεχνολογίες και μέσα, βασικές αισθητικές και περιβαλλοντικές αρχές του έργου
  •  Η συνέπεια, με τον έλεγχο, συντήρηση  και την συνεχή  παρακολούθηση της λειτουργίας του έργου
  • Η  σωστή αντιστάθμιση του προϋπολογιστικού κόστους
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates