Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

Σπορικά


Η "ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.", στον τομέα των σπόρων εισάγει, αντιπροσωπεύει και εμπορεύεται από Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία και Η.Π.Α. ποικιλίες σπόρων, σχεδόν όλων των καλλιεργούμενων στη χώρα μας φυτών, και κυρίως σκληρό & μαλακό σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, ρύζι, πατάτα, μηδική, βίκο, τριτικάλε, βρώμη, βαμβάκι, βιομηχανική τομάτα κ.α καλλιεργούμενα είδη.

Η "ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε." παράγει, επεξεργάζεται και τυποποιεί, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, πιστοποιημένους σπόρους των γνωστότερων ποικιλιών σκληρού σίτου, των οποίων τα αποκλειστικά δικαιώματα διατηρεί για τη χώρα μας, μαλακού σίτου, κριθαριού και ρυζιού.

Για την επίτευξη των παραπάνω εργασιών, και στοχεύοντας στη συνέχιση της προσφοράς στους πελάτες της, νέων βελτιωμένων ποικιλιών, συνεργάζεται και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα κορυφαίες εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα της Ιταλίας, Γαλλίας, ΗΠΑ κ.α.

Σκληρό σιτάρι Μπρόντε -Bronte
Μαλακό σιτάρι Σάλβια - Salvia
Υβρίδιο Καλαμποκιού Lorica
Ποικιλία Κριθαριού Κομετα - Cometa
Ποικιλία Κριθαριού Άρντα - Arda
Σιτοσίκαλη - Τριτικάλε Ωκεάνια - Οceania
Ρύζι
Γκαζόν
Μηδική
Σπόροι
Σπόροι
ΒΡΩΜΗ PRIMULA (ΠΡΙΜOYΛΑ)
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates