Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

Ποικιλία Κριθαριού Κομετα - Cometa

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : (Amillis x Fior 2377) x PO202.169-[2006]

          ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΧΕΩΣ:

 • Δίστιχο

ΥΨΟΣ:

 • Μέτριο

 ΚΥΚΛΟΣ ΞΕΣΤΑΧΥΑΣΜΑΤΟΣ:

 • Πρώιμος

ΚΥΚΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ:

 • Πρώιμος

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ:

 • Ημιεναλλακτικό

ΑΝΤΟΧΕΣ

ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:

 • Ανθεκτικό

ΚΡΥΟ:

 • Ανθεκτικό

ΩΙΔΙΟ:

 • Ανθεκτικό

ΕΛΜΙΝΘΟΣΠΟΡΙΟ:

 • Ανθεκτικό

ΠΟΙΟΤΗΤΑ:

ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:
 • Υψηλό  68-72 kg/hl
ΒΑΡΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ:
 • Υψηλό  48-54 gr
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ:
 • Καλή

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ:
 • Φθινόπωρο – Πρώιμη

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ:
 • 16-20 kg  Σπόρο / Στρέμμα