Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

Μηδική

Η επιλογή του σπόρου της μηδικής, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της παραγωγικότητας, του εδάφους της ποιότητας για την κτηνοτροφία, της μακροζωίας, της αντίστασης σε αντίξοες παρασιτικές συνθήκες και την προσαρμογής της στο περιβάλλον. Ένα σημαντικό στοιχείο της προσαρμοστικότητας αποτελείται από το βαθμό της ανθεκτικότητας, η οποία καθορίζεται από τον λήθαργο. Ναρκοβίωση(λήθαργος) είναι, στην πραγματικότητα, η ικανότητα του φυτού να σταματάει την βλαστική δραστηριότητα της το χειμώνα για μια περίοδο περισσότερο ή λιγότερο παρατεταμένης διάρκειας-στάσεως με συνέπεια τα φυτά που βρίσκονται σε ανάπαυση, να μην  καταστραφούν από τον παγετό.

Η εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ εισάγει αντιπροσωπεύει και εμπορεύεται σπόρους μηδικής από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού και προτείνει μέσα από την εμπειρία της τα καλυτέρα προϊόντα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

MΗΔΙΚΗ ΜΠΕΛΛΑ ΚΑΜΠΑΝΙΟΛΑ (ΒELLA CAMPAGNOLA)

Μηδική με  χειμερινό ημιλήθαργο και εξαιρετική αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες. Προτείνεται γιατί μπορεί και εκδηλώνει την παραγωγικότητα της σε όλες τις εδαφοκλιματικές συνθήκες .Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η γρήγορη αναβλάστηση της, με ανάπτυξη που ξεπερνά άμεσα το στρες της κοπής εξαιτίας του εξαιρετικού ριζικού της συστήματος. Έχει πολύ καλή αντοχή στο φουζάριο, την φυτόφθορα, την ανθράκνωση και στην προσβολή από αφίδες. Η σχέση φυλλώματος-κλώνου (κοτσάνι) είναι πολύ υψηλή διότι η ξυλοποίηση του κλώνου είναι πολύ μικρή. Μεγάλη διάρκεια καλλιέργειας και μεγάλος αριθμός κοπών ετησίως. Υψηλές αποδόσεις ξηρού και χλωρού χόρτου πλούσιο σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Συνιστώμενη ποσότητα σπόρου 3,5-5 Kgr σπόρου/στρέμμα.

ΜΗΔΙΚΗ ΛΕΤΖΕΝΤ (LEGEND)

Μηδική, με εξαιρετική προσαρμοστικότητα και παραγωγή. Γρήγορη εγκατάσταση από την αρχή της καλλιέργειας, δυνατό αδέλφωμα, γρήγορη αναβλάστηση, πλούσιο φύλλωμα, μακροβιότητα και μεγάλο αριθμό κοπών. Υψηλές αποδόσεις ξηρού και χλωρού χόρτου πολύ εύπεπτο, πλούσιο σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Αντοχή στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδος, την υγρασία, στις ασθένειες. Συνιστώμενη ποσότητα σπόρου 3,5-5 Kgr σπόρου/στρέμμα.

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates