Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

Ρύζι

 

ΡΥΖΙ ΡΟΜΑ (τύπου japonica)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Balilla x R77

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΡΥΖΙΟΥ – ΕΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 1962

Ύψος

110-115 cm

Βιολογικός Κύκλος

160-170 ημέρες

Σπορά-Ανθοφορία

110 ημέρες

Ανθοφορία-Ωρίμανση

60 ημέρες

Αντοχή στη μη γονιμοποίηση του στάχεως

καλή

Αντοχή στη φουζαρίωση

καλή

Αντοχή στην πιρικουλάρια

καλή

Αντοχή  στο κιτρίνισμα

καλή

Παραγωγικότητα

καλή

Αδέλφωμα

μέτριο

Αντοχή στο πλάγιασμα

καλή

Μήκος αποφλοιωμένου ρυζιού

6,7 mm

Πλάτος  αποφλοιωμένου ρυζιού

3,2 mm

Σπυρί αποφλοιωμένο

Με κιμωλία

Το ρύζι ROMA καθιερώθηκε από την εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ «ΣΕΜΙΤΑΛ» ΑΒΕΕ στον Νομό Σερρών και εισάγεται από την Ιταλία κατόπιν παραγγελίας.
Μια πυκνή σπορά και μια καλή λίπανση σε πολλές μικρές δόσεις δίνει τα καλύτερα αποτελέσματαTHAI BONNET Τύπου Indica

Ύψος

90-110 cm

Βιολογικός Κύκλος

150-160 ημέρες

Σπορά-Ανθοφορία

110 ημέρες

Ανθοφορία-Ωρίμανση

60 ημέρες

Χαρακτηριστικά

Φυτό με γρήγορο φύτρωμα και καλή ανάπτυξη

Αντοχή στη φουζαρίωση

καλή

Αντοχή στην πιρικουλάρια

καλή

Αντοχή στο κιτρίνισμα

καλή

Παραγωγικότητα

Πολύ καλή

Αδέλφωμα

Πολύ καλό

Αντοχή στο πλάγιασμα

καλή

Πρωιμότητα

μεσοπρώιμο

Το ρύζι THAI BONNET  τύπου indica αντέχει στις δυνατές αζωτούχες λιπάνσεις τις οποίες και απαιτεί. Απαιτούμενος σπόρος σποράς ανά στρέμμα 20-22  κιλά

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates