Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

Μαλακό σιτάρι Σάλβια - Salvia

 

S A L V I A

ΥΨΟΣ:

 • Μέτριο
foto avorio

ΣΤΑΧΥΣ:

 • Καστανό χωρίς Άγανα. Σπόρος καστανός.

 ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ:

 • Φθινόπωρο

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ:

 • 500 Σπόροι ανά Τ.Μ. 20-22kg ανά Στρ.

ΚΥΚΛΟΣ ΞΕΣΤΑΧΙΑΣΜΑΤΟΣ:

 • Μέσος

ΚΥΚΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ:

 • Μέσος

ΑΔΕΛΦΩΜΑ:

 • Καλό

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:

 • Σε όλους τους τύπους εδαφών

ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:

 • Πολύ καλό 78-82kg/hl

ΒΑΡΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ:

 • 30-38gr

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ISQ:

 • Ανωτέρας αρτοποιητικής ικανότητας

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:

 • Ανθεκτικό

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ:

 • Ανθεκτικό

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΩΙΔΙΟ:

 • Μέσο Ανθεκτικό

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ:

 • Μέσο ανθεκτικό

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ:

 • Μέσο ανθεκτικό


AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ.ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ R1 KAI R2