Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

Σιτοσίκαλη - Τριτικάλε Ωκεάνια - Οceania

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : TORPEDO x CATRIA

ΥΨΟΣ:

  • Μέτριο

 ΚΥΚΛΟΣ ΞΕΣΤΑΧΥΑΣΜΑΤΟΣ:

  • Πρώιμος

ΚΥΚΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ:

  • Μέσο Πρώιμος

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:

  • Σε όλες τις περιοχές και σε όλους τους τύπους εδαφών

ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ:

  • Φθινόπωρο – Χειμώνας - Άνοιξη

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ:

  • 400 σπόροι ανά Τ.Μ. 18-20kg/στέμμα

ΧΡΗΣΕΙΣ:

  • Για σπυρί και ενσίρωση

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:

  • Ανθεκτική

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΩΙΔΙΟ:

  • Μέσο ανθεκτική

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ:

  • Μέσο ανθεκτική
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates