Μέγκλας Α.Β.Ε.Ε. κοντά στον Αγρότη από το 1942

Σύνθετα NPK

 

          Η εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ «ΣΕΜΙΤΑΛ» ΑΒΕΕ με την δυνατότητα που της δίνει η χύδην ανάμειξη (method bulk blending)  μπορεί να παράγει ένα ευρύ κατάλογο διαφορετικής σύστασης λιπασμάτων (ΝΡ,ΝΡΚ,ΡΚ,ΝΚ) και να προσθέσει ιχνοστοιχεία ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής αλλά και τις απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου συνεργάτη.
          Αυτές οι αναμείξεις πληρούν κατά το ακέραιο την υπάρχουσα νομοθεσία, τροφοδοτούν την Ελληνική γη με άριστης ποιότητας και αφομοιωσιμότητας πρώτες ύλες και τηρούν τις προδιαγραφές φιλικότητας προς το περιβάλλον. Με τρόπο αυτό συμβάλλουμε και στην μείωση του κόστους παραγωγής των λιπασμάτων μη έχοντας περαιτέρω ενέργειες χημικής πρόσμειξης των πρώτων υλών παρά μόνο την εν γένει συσκευασία τους  . Τα λιπάσματα μας συσκευάζονται σε σάκους των 40 κιλών αλλά και σε μεγασάκους (big bag) των 500-1000κιλών.


Παραθέτουμε ένα μέρος της γκάμας των προϊόντων μας :

ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ N P K NPK ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Ν Κ –P K
8-16-0           8-16-24              8-16-24+2MgΟ 0-12-24
10-20-0 7-30-10 10-20-0+18CaO+18SO3 0-20-5
12-12-0 11-15-15 ΜΟΡ 12-8-20+2Mg+0,2Zn+0,2B 0-20-10
15-13-0 11-15-15 SOP 12-10-20+4 MgΟ+23SO3 0-20-20
15-30-0 12-8-20 12-12-17+ 2MgΟ 0-25-5
16-20-0 12-12-12 15-5-15+3MgO+1Zn 0-30-5
18-8-0 14-22-9 18-8-8++0,2Zn  
20-5-0 15-15-15 MOP 20-5-8+7SO3+0,06B+0,01Fe 28-0-6
20-10-0 15-15-15 SOP 20-6-12+0,5B 30-0-10
20-15-0 18-9-6 20-8-10+0,6B 30-0-20
20-20-0 20-8-5 20-10-10+1,5Zn  
22-8-0 20-10-5 27-5-0+0,2Zn  
24-12-0 20-10-10 ΜΟΡ 27-5-5+0,2Zn  
25-5-0 20-10-10 SOP 27-9-0+1,5Zn  
25-10-0 20-10-20 28-5-8+1Zn  
26-14-0 27-5-5 30-8-8+1Zn  
28-10-0 27-5-8 30-0-10+1Zn  
30-10-0 30-5-5 30-10-0+0,2Zn  
30-15-0 30-10-5 30-10-5+0,2Zn  
36-12-0 30-10-10 30-0-10+1Zn  
36-15-0 32-7-7 34-5-5+0,2Zn  
39-10-0 35-7-7 37-7-5+0,2Zn  
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates